Xente Autentica Leyma Natura nuestros ganaderos

Coidamos dos nosos

 

Os nosos gandeiros son máis conscientes ca ninguén do que significa o benestar animal, porque ninguén mellor ca eles sabe o que representa o coidado diario das vacas, a boa alimentación e o descanso dos animais. Xente auténtica cunha sensibilidade especial froito da experiencia e o amor pola súa profesión.

 

Os nosos gandeiros reciben contratos estables e prezos xustos que contribúen a manter vivo o campo.


Ofrecemos incentivos á produción de Leite Natura.

0
Granxas galegas
véndennos
o seu leite.
0
Familias dependen directa
ou indirectamente
de Leyma.
0 %
Leite Leyma
procede
de gandarías galegas.
0 %
Leite Leyma
envásase
en Galicia para Galicia.