Traballa connosco


    Grupo Leche Rio S.A. unicamente recolle os datos persoais voluntariamente proporcionados polos usuarios nos formularios de contacto ou petición de información. Grupo Leche Río utilizará estes datos para responder as cuestións expostas na súa mensaxe ou no caso de envío dun CV para ter en conta a súa candidatura nos procesos de selección de persoal, sendo a base de lexitimación o consentimento do usuario, o cal poderá ser revogado en calquera momento. Os datos non serán obxecto de cesión nin haberá transferencia internacional. Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos. Máis información en nosa Política de privacidade.


    (*) Campo requirido